Trần Thị Hoa – Sinh năm 1966

Cô Hoa Quê Thái Nguyên

có kinh nghiệm chăm trẻ và trông người già

không vướng bận gia đình

mong muốn mức lương 4,5  – 5tr