Trần Thị Bích

1️⃣ Họ tên: Trần Thị Bích
Quê quán: Tuyên quang
Sinh năm: 1963
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm chăm ông bà già. (Ăn xông hút đờm)

  • cô Bích có kinh nghiệm lâu năm trong việc chăm sóc người già
  • Chăm sóc người ốm trong bệnh viện
  • chăm người liệt nằm 1 chỗ.
  • Nếu gia đình đang có nhu cầu xin liên hệ cho trung tâm ngay để được trao đổi trực tiếp
  • Liên Hệ: 0914-073-696 hoặc 0962-503-486