Nguyễn Thị Nga 1956

Kịnh nghiệm: Cô Nga đã có 11 năm kinh nghiệm trong cv giúp việc nhà chăm trẻ chăm người già.

  • Cô làm việc rất chăm chỉ sạch sẽ gọn gàng chuyên nghiệp
  • Hiện tại cô đang ở bên chung tâm chờ việc
  • Vậy anh chị nào cần thuê cô thì liên hệ cho trung tâm nhé.
  • 0914073696