người Giúp việc chăm bé GVN Chăm người già

Nguyễn thị Loan 1965 quê quán thái bình Cô có kinh nghiệm đi chăm người già và trẻ con giúp việc nhà cơm nước nấu ăn ngon. mOng muốn đi làm lâu dài mức lương mong muốn 5 – 6ttr/tháng