Báo Giá

  • Giúp việc gia đình ít người: 5.000.000đ/ tháng

  • Giúp việc già đình nhiều người:  5.500.000đ – 6.000.000 đ/ tháng

  • Giúp việc trông người già yếu:  5.500.000đ – 7.000.000đ/ tháng

  • Giúp việc trông trẻ nhỏ: 5.000.000đ – 6.000.000đ/ tháng

  • Giúp việc chăm bà đẻ trẻ sơ sinh: 6.000.000đ/ tháng

  • Giúp việc trông trẻ nhỏ ngày đêm:  6.000.000đ/ tháng

  • Giúp việc nhà cộng chăm trẻ :  6.000.000đ /tháng

  • Giúp việc cho người nước ngoài : thỏa thuận

  • Giúp việc ngày lễ lương gấp đôi.