1️⃣ Họ tên: Đào- thị -thửa

Quê quán: Hồng phong ,ninh giang ‘hải duong
Sinh năm: 1967
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm chăm trẻ 4 năm. Giúp vc nhà đã lâu năm. Cô là người rất hiền lành và sống tình cảm. 
Cô mong muốn đc giúp vc nhà và chăm bé. Vì cô rất là yêu trẻ,mức lương mong muốn của cô là 4,5 triệu.